Perespordipäevad koolides

PERESPORDIPÄEVAD KOOLIDES

Projektikonkurssi üldpõhimõtted

Liikumisharrastuse ja perespordi arendamiseks ning edendamiseks kutsuvad Eesti Olümpiakomitee ja Coca-Cola ellu perespordipäevade toetuste konkursi „LIIKUMINE TEEB ERKSAKS“.

1. Toetused eraldatakse perespordipäevade läbiviimiseks koolides.

2. Toetuste fondi maht on 20 250€ ning kokku eraldatakse 22 toetust.

3. Toetussummad on jaotatud nelja kategooriasse tulenevalt prognoositavast osavõtjate arvust perespordipäeval.

3.1. Osavõtjaid üle 500 inimese: 5 toetust a 1500€
3.2. Osavõtjaid 250 – 500 inimest: 7 toetust a 1000€
3.3. Osavõtjaid 100 – 250 inimest: 5 toetust a 750€
3.4. Osavõtjaid 100 ja vähem inimest: 5 toetust a 400€

4. Toetuse taotlejaks võib olla üldhariduskool või kutsekool. Konkursile on eelkõige oodatud projektid, mis on uuenduslikud, erinevaid vanusegruppe kaasav ning annab lisaväärtust kogukonnale. Toetuse määramisel eelistatakse projekte, millel on ka omafinantseering.

5. Perespordipäevad peavad aset leidma aprillis-mais 2016.

Toetuse taotlemise ja eraldamise kord

6.   Toetuste taotlemise konkursi viib läbi EOK. Taotluste saajad määrab EOK moodustatud komisjon.

7. Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 18.01 – 12.02.2016.

Konkursi taotlusvorm tuleb täita aadressil www.spordinadal.ee/liikumine-teeb-erksaks/esita-taotlus

8. Konkursi tulemused tehakse teatavaks www.spordinadal.ee lehel hiljemalt 07.03.2016.

9. Toetuse saajale tehakse projektitoetuslepingu alusel väljamaksed kahes osas: 50% ettemakse ja 50% lõppmakse.

10.   Lõppmakse saamiseks on toetuse saaja kohustatud kirjutama projekti lõppedes projektist ülevaate mahus üks A4 lehekülg (ca 3000 tähemärki), mis läheb avaldamisele EOK poolt väljaantavas kogumikus. Ülevaade tuleb esitada EOK-sse aadressile peeter@eok.ee ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist.