Liikumisharrastuse sündmus

UUS LIIKUMISHARRASTUSE SÜNDMUS

Üldpõhimõtted

Liikumisharrastuse ja perespordi arendamiseks ning edendamiseks kutsuvad Eesti Olümpiakomitee ja Coca-Cola ellu liikumisharrastuse sündmuse toetuse konkursi „LIIKUMINE TEEB ERKSAKS“. 

. Toetus eraldatakse UUE liikumisharrastuse sündmuse ellukutsumiseks Eestis. 

2.  Toetuse suurus on 5000€ ning toetus eraldatakse ühele projektile. 

3.  Toetuse taotlejaks võib olla kohalik omavalitsus, mittetulundusühing, üldhariduskool või kutsekool. Konkursile on eelkõige oodatud projektid, mis on uuenduslikud, erinevaid vanusegruppe kaasav ning annab lisaväärtust kogukonnale. Toetuse määramisel eelistatakse projekte, millel on ka omafinantseering.

4.  Prognoositav sündmusel osalejate arv peab olema vähemalt 1000 osavõtjat.

5.  Liikumisharrastuse sündmus peab aset leidma perioodil aprill - september 2016.


Toetuse taotlemise ja eraldamise kord

6.  Toetuste taotlemise konkursi viib läbi EOK. Taotluste saajad määrab EOK moodustatud komisjon.

7.  Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 18.01 – 12.02.2016.

Konkursi taotlusvorm tuleb täita aadressil www.spordinadal.ee/liikumine-teeb-erksaks/esita-taotlus

8.  Konkursi tulemused tehakse teatavaks www.spordinadal.ee lehel hiljemalt 07.03.2016.

9.  Toetuse saajale tehakse projektitoetuslepingu alusel väljamaksed kahes osas: 50% ettemakse ja 50% lõppmakse.

10.  Lõppmakse saamiseks on toetuse saaja kohustatud kirjutama projekti lõppedes projektist ülevaate mahus üks A4 lehekülg (ca 3000 tähemärki), mis läheb avaldamisele EOK poolt väljaantavas kogumikus. Ülevaade tuleb esitada EOK-sse aadressile peeter@eok.ee ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist.