Uudised

Eesti Olümpiakomitee ja Coca-Cola käivitavad liikumisharrastuse programmi "Liikumine teeb erksaks!" 15. jaanuar

Liikumine teeb erksaks on Coca-Cola Fondi ja Eesti Olümpiakomitee koostööprojekt, mille raames suunatakse  51 000 EUR uue üle-Eestilise liikumisprogrammi läbiviimiseks. Projekti eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust liikumise olulisusest, pakkuda rahalist tuge kogu perele suunatud liikumisürituste läbiviimiseks ning harida liikumisürituse korraldajaid parimate praktikatega üle kogu maailma.


Coca-Cola Fondi poolt rahastatud ja EOK poolt koordineeritud liikumisprogramm viiakse läbi koostöös kohalike kogukondadega ning koosneb kolmest osast. Lisaks teavituskampaaniale ja liikumisürituste korraldajatele suunatud koolitustele on projekti raames võimalik taotleda rahalist toetust uutele liikumisprojektidele ja -üritustele, mis on suunatud samaaegselt erinevatele vanuserühmadele ning kutsuvad üles perekondi koos aktiivselt aega veetma.

Coca-Cola Baltikumi avalike suhete juht Jaanus Pauts avaldas lootust, et olümpiakomitee liikumisalased teadmised ja Coca-Cola poolne toetus aitavad kaasa liikumise propageerimisele Eestis. „Meie eesmärgiks on rõhutada liikumise ja tervislike eluviiside tähtsust ning panna inimesed üle Eesti senisest rohkem liikuma. Samuti kutsume kohalikke kogukondi osalema konkursil ja pakkuma välja üritusi, mis inimesed liikuma panevad. Tihti on inimestel palju häid mõtteid, aga nende realiseerimine jääb puuduva raha taha. Antud projekt on hea võimalus oma mõtted ellu viia,“ kommenteeris Pauts, kelle sõnul toetab Coca-Cola lisaks rahvusvahelistele tippspordiüritustele senisest rohkem just rahvaspordiliikumist.

Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli kinnitas, et EOK jaoks on liikumisharrastuse valdkonda panustamine väga oluline ning rõõmu teeb ka erasektori järjest kasvav huvi panustada Eesti inimeste tervisesse. „Coca-Cola on suurepärane näide erasektori initsiatiivist liikumisharrastuse toetamisel. Täna tutvustatud projektikonkurss „Liikumine teeb erksaks!“, on Eesti Olümpiakomitee jaoks suurim erasektori toel läbiviidav liikumisharrastuse projekt. Väga loodan, et antud projekt kujuneb iga-aastaseks oodatud sündmuseks, mille abil kogevad liikumisrõõmu aina rohkemad inimesed üle Eesti,“ ütles Seli.

Projektitaotlusi konkursil osalemiseks saab hakata esitama 18.01.2106 ning selleks ajaks on EOK kodulehel üleval ka konkursi täpsemad reeglid ja toetuste suurused. Coca-Cola Foundationi poolt rahastatud projekt viiakse läbi ka Lätis ja Leedus ning annab võimaluse riikide vahel häid mõtteid ja kogemusi jagada.

EOK poolt läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et 1/3 täiskasvanutest ei tegele üldse liikumisharrastusega. Viimase 10 aasta jooksul on ülekaaluliste laste arv kasvanud ligi 6 korda. Hea tervise säilitamiseks on lastele vaja päevas vähemalt 60 minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist tegevust, kuid uuringud näitavad, et vanuse kasvades suureneb istudes veedetud aeg, mis omakorda suurendab terviseriske. Seega vajadus liikumise olulisust propageerida on üha kasvav.

Coca-Cola Fond on rahvusvahelise joogifirma The Coca-Cola Company peamine rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis asutati 1984. aastal ning on nende aastate jooksul panustanud heategevusse rohkem kui 650 miljonit dollarit.