Spordinädala ajalugu

Käesoleva aasta septembris (23.-30. september) tähistatakse Eestis viiendat korda spordinädalat. Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumis- ja tervisealast teadlikkust. Spordinädala 2019 läbiviijateks Eestis on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Meie eesmärgiks on Spordinädala 2019 tegevustesse kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest. 

2018. aastal andsid panuse Spordinädala sõnumi levitamisel Eestis üldhariduskoolid ja algkoolid, spordiklubid ja tööandjad, kelle initsiatiivil sai teoks 890 sündmust (neist korraldasid haridusasutused 450, spordiklubid 125 ja tööandjad 85 sündmust). Ühtekokku registreeriti Spordinädalal Eestis ligi 170 000 osaluskorda, mis teeb sellest suurima liikumist ja tervislikke eluviise propageeriva sündmuse Eestis.

Alates 2019.aastast liituvad Spordinädalaga ka lasteaiad.

Eelmiste aastate osalemisstatistika:

Spordinädal läbi aastate:
Spordinädal 2018

Spordinädal 2017

Spordinädal 2016

Spordinädal 2015