Ettevõtted, asutused

Hea ettevõtja!

Käesoleva aasta septembris (23.-30.september) tähistatakse Euroopas järjekordset spordinädalat. Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi ja tervise alast teadlikkust.

Spordinädala 2019 läbiviijateks Eestis on Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile (ÜSK). Soovime Spordinädala 2019 tegevustesse kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga üle 450 kooli, 125 spordiklubi ning ligi 85 asutust. 

Kutsume kõiki ettevõtteid ja asutusi Eestis saabuvat Spordinädalat 2019 teemakohaselt tähistama ja selle raames liikumisharrastusele rohkem tähelepanu osutama.


Regulaarselt liikumisharrastusega tegelev inimene on tervem, töövõimelisem, tulemuslikum ja kindlasti ka õnnelikum. 

Palume asutuse kampaanias osalus ja läbiviidav tegevus registreerida ka Spordinädal 2019 sündmuste kalendris SIIN. Mõtteid ja ideid spordinädala asutuse sisesteks tegevusteks leiate SIIT.

Võimalusel palume Spordinädal 2019 raames asutusesiseste tegevuste läbiviimisel ja asutusesiseses kommunikatsioonis kasutada ka spordinädala sümboolikat. 

Spordinädal 2019 logo ja sümboolikat võib kasutada asutusesiseseses ja ka -välises kommunikatsioonis, kuid logo kasutamine ettevõtte reklaamikampaaniates/kommertseesmärkidel ei ole lubatud!


#BEACTIVE