Ideed tegevusteks
ettevõtetes/asutustes

Spordinädala tegevusteks sobivad kõik sportlikud ja aktiivsed tegevused või sündmused, mis kaasavad võimalikult suurt osa asutuses töötavatest inimestest. Kindlasti soovitame kaaluda ka võimalust kaasta tegevustesse ka töötajate perekonna liikmeid ja lähikondlasi.

Alljärgnevas mõned mõtted ja ideed võimalikeks tegevusteks spordinädalal. Ideede kohandamine ja rikastamine ning ka uute ja teistsuguste on igati teretulnud. 

Soovitame kampaaniaga liitujaid tunnustada, kiita ja tuua eeskujuks. Samas ei tohiks ka ettevõtte sisesed tegevused olla kohustuslikud. Iga inimene peab ise mõistma ja tajuma, et liikuda on vaja, see on kasulik ja parandab enesetunnet.

Pikemalt kestvate ja veidi enam võistluslike aktsioonide puhul soovitame kasutada asutuses avalikku strendi, kus kõigile töötajatele on näha, kes millisel viisil vajaliku liikumisnormi on täis saanud, kes üldse osaleb jne.

Mõtted ühistegevusteks:
 • Ettevõtte matkapäev - ühisretk jalgsi, jalgrattaga, kanuuga vm looduses
 • Ühine spordivõistluse külastus pealtvaatajana
 • Kollektiivi osalemine spordivõistlusel - nt erinevatel rahvaspordiüritused, orienteerumise päevakud
 • Ettevõtte sisene spordivõistluse korraldamine - võib olla nii võistkonna alal kui ka individuaal alal
 • Ettevõtetevahelistel spordiüritustel osalemine! Vaata rohkem www.firmasport.ee 
 • Kutsu Spordinädala raames külla MyFitnessi treenerid ja eksperdid, kes viivad ettevõtte ruumides läbi kontorivõimlemist, kehakoostise mõõtmist, loenguid treeningu ja terviseteemadel.  Loe lähemalt SIIT
Teemakampaaniad:
 • "Jalgrattaga tööle ja koju"; "Jalgsi tööle ja koju"; "Käime ainult trepist!"
 • Aktiivne lõunapaus - igal päeval lõunapausi ajal enne lõunasööki leiavad töötajad võimaluse 30 minutit kõndida, joosta või sõita jalgrattaga 
 • "Tervisepäev" - Lihtsamate tervisekontrollide läbiviimine ja tervise või treeningu alase konsultatsiooni pakkumine ettevõttes
 • "Sammulugemise võistlus" - mobiiltelefonidel olemasolevate rakenduste abil sammulugemise kampaania, mille võitja pälvib kolleegide austuse ja lugupidamise ning kingituse tööandjalt
 • "Jalgadega joonistamine" - mobiiltelefonide GPS funktsiooniga treeningrakenduste abil salvestatakse oma treeningu marsruut. Kõige huvitavama, erilisema vms kujundi joonistaja pälvib kolleegide austuse ja lugupidamise ning kingituse tööandjalt
 • "Hariv loeng/seminar" - Ettevõttesse kutsutakse ekspert, kes peaks tervise, liikumisharrastuse, spordivarustuse või mõne spetsiifilise spordiala teemalise loengu, viiks läbi praktikumi vms
 • "Mälumäng" - spordi, liikumisharrastuse ja tervise alane mälumäng.
Uusi ja huvitavaid mõtteid võib leida ka sündmuste ülevaatest, kui tutvuda teiste sündmuste korraldajate spordinädala tegevusplaanidega.