Ideepank lasteaedadele

NB! SPORDINÄDALA PEAMINE EESMÄRK ON PAKKUDA VÕIMALIKULT PALJUDELE EESTI NOORTELE SPORDINÄDALA RAAMES LIIKUMISEGA SEOTUD POSITIIVSEID ELAMUSI JA KOGEMUSI!!!

Spordinädala tegevusteks sobivad kõik sportlikud ja aktiivsed üksiksündmused või ka üritustesarjad, mille kulminatsioon jääb spordinädala perioodi ja kuhu on kaasatud võimalikult suur osa lasteaiaperest.Alljärgnevas loetelus on mõned mõtted ja ideed võimalikeks tegevusteks spordinädalal. Uusi ja huvitavaid mõtteid võib leida ka sündmuste ülevaatest, kui tutvuda teiste koolide ja lasteaedade spordinädala tegevusplaanidega.

 • Tegevusteks võivad olla nii kooli spordipäevad, matkaüritused, seminarid, kohtumised sportlastega jne.
 • Spordinädalat võib tähistada ka pakkudes noortele aktiivseid tegevusi vahetundides, pöörates liikumisele ja spordile tähelepanu erinevates ainetundides, päeva või nädala jooksul igas rühmas toimuvas tunnis 2-minutiline sirutus- ja äratuspaus (on teaduslikult tõestatud, et 20-25 minuti mõttetegevuse järel hakkab aju potentsiaal langema. Kerge võimlemispaus parandab kontsentreerumisvõimet).
 • Iga lasteaed võiks nädala tegevuste planeerimisel leida võimaluse, kuidas selgitada välja kõige tublim, aktiivsem vms klass, kes pälvib Spordinädala tunnustuse.

 • Plaanides liita Spordinädala programmiga traditsioonilised spordipäevad, palume võimalusel osa programmist tõsta olümpiamängude ja tippspordi konteksti, järgides allolevaid juhiseid:
  • spordipäeva võitjate autasustamisel võiks leida võimalusi märgata ja tunnustada ka neid, kes küll kolme parima sekka ei jõudnud, kuid siiski olid silmapaistvalt tublid;
  • näited võimalikest eriauhindadest:
   • ausa mängu auhinnad kaaslasi abistanud või muidu spordipäeva korraldamisel aktiivselt kaasa löönud noortele;
   • spordihinge auhind südika võistlemise ja endast maksimumi andmise eest;
   • spordiväljakul võib tähistada (lipukestega, joontega) läbiviidavate väljakualade lasteaia- ja ka maailmarekordid, näitlikustamaks, milline on selle ala teie lasteaia parim ja maailma absoluutne parim tulemus läbi aegade;
   • enne võistluse algust võib lühidalt (1-2 min) tutvustada rekordite valdajate nimesid ja ka Eesti selle ala parimaid.