Spordinädala uudised

Kas lapsed liiguvad piisavalt? Mida üldse piisavalt liikumine tähendab? 13. september

Oktoobris valmib Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas hinnang Eesti laste ja noorte kehalisele aktiivsusele. Selles esitatud tulemused näitavad, et kehaliselt piisavalt aktiivsed on alla viiendiku lastest, seejuures on tüdrukud kehaliselt vähem aktiivsemad igas kooliastmes.


Tartu Ülikooli juures tegutsev Liikumislabor soovitab lastel ja noortel iga päev vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva intensiivsusega liikuda. „Seejuures on oluline, et tegevus pakuks lapsele rõõmu. Mõõdukat kehalist koormust annavad näiteks kiirkõnd, rahulik ujumine ja rattasõit, matkamine, tugeva koormuse aga näiteks jooksmine, suusatamine, hüppamine,“ ütles Liikumislabori juhataja Merike Kull.

Kuidas on lood tegelikkuses? Eelpool mainitud dokumendi koostamise käigus kogutud uuringute ülevaated näitavad, et 11-15-aastastest noortest tegelesid seitsmel päeval nädalas vähemalt tund aega päeva jooksul mõõduka kehalise aktiivsusega 16,4 protsenti. Seejuures on poisid tüdrukutega võrreldes olnud kehaliselt aktiivsemad.

Kasutades kehalise aktiivsuse objektiivseks mõõtmiseks liikumismonitore, selgus, et 26,8 protsenti 2-11-aastastest poistest ja 13% tüdrukutest olid vähemalt tund aega mõõdukalt kuni tugevalt kehaliselt aktiivsed. Igal koolipäeval liikusid 7-13-aastastest lastest piisavalt 18,3 protsenti.

Selleks et lapsed rohkem liiguksid, soovitab Kull kokku leppida lastega reeglid laste meelelahutuslikku aja kestuse osas teleri või arvuti ekraani ees, pakkudes seejuures alternatiive erinevate kehaliselt aktiivsete tegevuste läbi, eesmärgiga  vähendada kehaliselt mitteaktiivset aega. „Kehaliselt mitteaktiivse aja hulka loetakse aeg, mis veedetakse magades, istudes, lugedes, arvutiga töötades/mängides,“ selgitas Kull.

Kuid peale kodu on oluline ka kool, kus laps veedab suure osa oma päevast. „Ka pikka koolipäeva on võimalik tuua rohkem liikumist tundides liikumispauside ning pikemates vahetundides õues või võimlas mängimise näol.“ rääkis Kull. Liikumislabori veebikodu Aktiivse kooli alamenüüst leiab mitmeid soovitusi ja ideid liikumispauside ja aktiivsete vahetundide sisustamiseks.

Liikumislaborist
Liikumislabori eesmärk on aidata kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse paranemisele. Piisav liikumisaktiivsus aitab hoida ja tugevdada nii meie füüsilist kui ka vaimset tervist. On väga oluline, et igas eas inimesed liiguksid piisavalt.

Liikumisaktiivsuse toetamiseks ja soodsa keskkonna loomiseks töötatakse välja ja hinnatakse erinevaid liikumisaktiivsuse sekkumisprogramme. Efektiivseks osutunud sekkumisprogramme tehakse kättesaadavaks erinevatele sihtrühmadele ning tutvustakse kõigile huvilistele.