Spordinädala uudised

Koolid tähistavad Spordinädalal koolispordipäeva 26. september

Reedel, 27. septembril tähistatakse Euroopa spordinädala raames ja Eesti Koolispordi Liidu eestvedamisel kõikjal Eestis üleeuroopalist koolispordipäeva. Euroopa koolispordipäeva eesmärgiks on jagada koolinoorte hulgas liikumisrõõmu ja kutsuda üles ka lapsevanemaid ning kogukonda olema kehaliselt aktiivsed.


Euroopa koolispordipäevast võtab aktiivselt osa enam kui poolsada kooli üle Eesti, kusjuures sel aastal on lisaks sportimisele fookuses ka tervislik ning täisväärtuslik toitumine. Üle Vabariigi korraldatakse kooli ja kodukoha lähiümbruses spordipäevi, orienteerumisi, miniolümpiaid, ratta- ja seiklusmatku, maastikumänge ning palju muud põnevat. 

Reedese Euroopa koolispordipäeva tähtsündmus leiab aset Tartu Tamme koolis liikumispäeva näol, millest võtavad osa kogu kooli õpilased ja õpetajad. Liikumispäeval ei tegeleta traditsiooniliste spordialadega, vaid koos oma klassiga lahendatakse erinevaid ülesandeid, mille on koostanud erinevate ainete õpetajad. 

Pidades silmas ainete lõimimist kehalise kasvatuse ja spordiga on välja mõeldud matemaatilisi teadmisi, võõrkeelte ja eesti keele valdamist, looduse tundmist, muusikalist kuulmist, taipu ja nutikust nõudvad ülesanded. Õpilased saavad arendada koostööoskust ja tugevdada "Meie klassi" tunnet. Kõiki ülesandeid viivad läbi õpilased ise, saades seeläbi ka esmase ürituse korraldamise kogemuse. Euroopa koolispordipäeva on korraldatud alates 2015. aastast, mille eestvedajaks Eestis on Eesti Koolispordi Liit.